Lietuvos oro uostai · vilnius

Vidaus audito skyriaus vadovas / vadovė

Aviacija visuomet sujungia ypatingus žmones.

Tapusiems komandos dalimi:

Galimybė naudotis greitaja aviacijos saugumo patikra (angl. Fast Track)

Lankstus darbo laikas

Mokymai profesiniam tobulėjimui

Nelaimingų atsitikimų draudimas

Papildomos atostogų dienos

Renginiai ir iniciatyvos

Sveikatos draudimas

Vaikų stovyklų kompensavimas

Ar žinai, kad Lietuvos oro uostai

jungia Vilniaus, Kauno ir Palangos oro vartus, kuriuos savo kelionėms renkasi virš 5 milijonų žmonių per metus. Mums svarbiausia – keleivis ir teigiamos jo emocijos, tad rūpestingu aptarnavimu bei paslaugomis kasdien rūpinasi daugiau nei 500 komandos narių.

Vertybės

Kūrybiškumas
Pasitikėjimas
Savininkiškumas

Jums patikėsime:

• rizikų vertinimu paremto vidaus audito plano rengimą, atnaujinimą ir įgyvendinimą; vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę;
• įmonės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, valdysenos veiksmingumo, finansinių ataskaitų rengimo procesų, turto ir finansinių išteklių panaudojimo vertinimą;
• vidaus audito metodikos tobulinimą, vidaus audito kokybės užtikrinimo programos įgyvendinimą;
• sisteminių rizikos valdymo ir vidaus kontrolė sistemos pokyčių, paremtų objektyviu ir pagrįstu vertinimu bei gerosiomis praktikomis, inicijavimą, atsižvelgiant į įmonės strateginius tikslus ir esamą brandos lygį;
• aktyvią lyderystės rolę organizacijoje (atsižvelgiant į nepriklausomumo reikalavimus);
• kolegialių organų narių, vadovų ir darbuotojų konsultavimą vidaus kontrolės ir rizikų valdymo klausimais;
• bendradarbiavimą su įmonės 2 linijos funkcijomis, nepriklausomais auditoriais bei priežiūros, institucijomis;
• vidaus audito skyriaus darbo organizavimą bei numatytų tikslų įgyvendinimo užtikrinimą, komandos motyvavimą ir kompetencijų tobulinimą;
• veiklos ataskaitų rengimą ir pristatymą Audito Komitetui ir Valdybai.

Jums teiksime pirmenybę, jei:

• turite ne mažiau nei 2-jų metų vadovavimo patirtį ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vidaus audito srityje;
• esate įgijęs (-usi) aukštąjį universitetinį išsilavinimą ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo arba teisės srityse;
• turite gilias vidaus audito, vidaus kontrolės, rizikų valdymo žinias;
• turite vidaus auditoriaus kvalifikacinių mokymų baigimo pažymėjimą, išduotą Lietuvos Vidaus auditorių asociacijos (tarptautinis vidaus auditoriaus pažymėjimas CIA ar kiti pažymėjimai (CRMA, ACCA, kiti) – privalumas);
• išmanote vidaus auditą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Tarptautinius vidaus audito standartus;
• pasižymite gerais organizaciniais, laiko planavimo ir komunikaciniais įgūdžiais, esate orientuotas į aukščiausius veiklos rezultatus;
• domitės šiuolaikinėmis audito veiklos tendencijomis, gebate jas taikyti praktikoje;
• pasižymite gebėjimu greitai priimti ir įgyvendinti sprendimus, esate proaktyvus/-i ir orientuotas/-a į rezultatus, gebate efektyviai organizuoti komandos darbą;
• esate lyderis/-ė, turintis/-i puikius komandos veiklos organizavimo, darbuotojų motyvavimo ir ugdymo įgūdžius;
• turite puikias lietuvių kalbos žinias ir anglų kalbos žinias ne žemesniu kaip B1 lygiu;
• atitinkate nepriekaištingos reputacijos reikalavimus pagal LR Korupcijos prevencijos įstatymą ir LR Aviacijos įstatymą.

Jums siūlome:

• galimybę prisidėti prie unikalių aviacinių projektų;
• išskirtinę darbo aplinką šalia didžiausio Lietuvoje Vilniaus oro uosto;
• palaikančią komandą, kurie padės siekti geriausių rezultatų kartu;
• papildomų naudų paketą (papildomas atostogų dienas, sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimą, profesinius mokymus, vaikų stovyklų kompensavimą, oro uostų partnerių nuolaidas).

Ši darbo sutartis yra terminuota (ilgalaikis pavadavimas vaiko priežiūros atostogų metu).

Jūsų gyvenimo aprašymo lauksime iki kovo 8 d.

Darbo užmokestis:

• 3500-4200 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Mokama kintamo atlygio dalis, priklausomai nuo pasiektų asmeninių ir įmonės tikslų.

Kandidatuokite tiesiogiai:


    arba siųskite savo gyvenimo aprašymą su nuoroda VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VADOVAS (-Ė) el. paštu cv@ltou.lt

    Kilus klausimų – susisiekite:
    +370 69 854 237, Eugenija

    Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi įmonės duomenų bazėje iki atrankos pabaigos ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu cv@ltou.lt
    Atgal